آراد برندینگ
خانه / مدیریت سازه / تاثیر زلزله در طراحی سازه

تاثیر زلزله در طراحی سازه

در طراحی سازه عوامل گوناگون از جمله زلزله هستند که بر سازه تاثیر می گذارند . 
در هنگام زلزله ، گسل مناطق با خطر لرزه خیزی زیاد در همان مناطق اتفاق می افتد . 
حال در مناطق با لرزه خیزی کم ما انتظار زلزله سنگین را نداریم چون منطقه دارای گسل نیست ، 
بلکه زلزله در مناطق با خطر لرزه خیزی زیاد روی می دهد و موج راه دور این زلزله را مناطق با خطر لرزه خیزی کم دریافت می کنند . 
بدین ترتیب می توان گفت که زلزله در این مناطق ناشی از گسل های واقع در مناطق دیگر با خطر لرزه خیزی بالا خواهد بود و به علت پدیده تشدید موج ، در این نوع خاک ها چنین عددی حاصل می شود . 
ـ مناطق با خطر نسبی کم و متوسط ، مناطق دور از کانون اصلی زلزله هستند و تنها نگرانی موجود در آن ها امواج زلزله هایی است که در نقاط دیگر اتفاق افتاده اند . 
پس باید نسبت به طراحی سازه ها در این مناطق توجه گردد . 

مطلب پیشنهادی

هزینه اینترنتی مدیریت سازه دریایی

اطلاعات جامعی که در عرضه اینترنتی مدیریت سازه دریایی می توان یافت کلی تر هستند و بیشتر در مورد طراحی و پیاده سازی آنها است.

دیدگاهتان را بنویسید