آراد برندینگ
خانه / مدیریت سازه / ایجاد درز در دیوار در اجرای سازه

ایجاد درز در دیوار در اجرای سازه

باید سعی گردد سختی سازه ها دارای میزان متناسب باشند و جهت افزوده نگشتن سختی دیوار ها در سازه باید در اجرای دیوار ها با ایجاد درز در سه طرف دیوار ها مانع از آن شد . 
جهت وارد نشدن سختی دیوار ها باید درز هایی در دو طرف و بالای دیوار ایجاد گردد که البته باید این فواصل توسط مواد پر کننده کم مقاومت پر شوند تا در هنگام زلزله به راحتی از بین نروند . 
در ضمن در این حالت جداگر های میان قابی ، به صورت مجزا از قاب و با فاصله اجرا شوند ، باید اتصال بین قاب و قاب سازه ای به نحو مناسب برقرار باشد تا در هنگام زلزله ، میان قاب یا همان دیوار در جهت بعد کم واژگون نشود . 
برای تامین این منظور می توان مهار هایی از میلگرد در داخل ستون و تیر و دیوار گذاشته و جداگر های میانقابی را به وسیله این میلگرد ها مهار کرد . 

مطلب پیشنهادی

هزینه طراحی و اجرا سازه بتنی دیوار برشی

آیا از عملکرد دیوار برشی در سازه‌های بتنی آشنایی دارید؟ آیا قصد این را دارید که طراحی و اجرا سازه بتنی دیوار برشی را بر عهده بگیرید؟

دیدگاهتان را بنویسید