آراد برندینگ
خانه / مدیریت سازه / عملکرد سیستم دوگانه در طراحی سازه

عملکرد سیستم دوگانه در طراحی سازه

سیستم دوگانه دارای عملکرد مخصوص به خود می باشد که و برگرفته از دو قسمت قاب و دیوار های برشی می باشد که اصطلاحا گفته می شود در طراحی سازه در طبقات پایین ، قاب ها به دیوار های برشی تکیه می زنند .
در سیستم دوگانه سهم بخش قابی در طبقات بالا زیاد شده و لزومی به کنترل قاعده ۲۵ درصد در طبقات بالایی نمی باشد . 
به همین دلیل هم هست که در ساختمان های بلند دیوار های برشی را تا بالای ساختمان ادامه نمی دهند ، چون سختی آن در ارتفاع زیاد کاهش یافته و کم است . 
ولی در صورت عدم امتداد دیوار برشی تا طبقه آخر ، باید ضابطه تغییر سیستم در ارتفاع موضوع بند آیین نامه ۲۸۰۰ زلزله ، رعایت گردد ، 
یعنی این که از R کمتر و مربوط به قاب ساده برای محاسبه نیروی زلزله استفاده گردد . 

مطلب پیشنهادی

هزینه اینترنتی مدیریت سازه دریایی

اطلاعات جامعی که در عرضه اینترنتی مدیریت سازه دریایی می توان یافت کلی تر هستند و بیشتر در مورد طراحی و پیاده سازی آنها است.

دیدگاهتان را بنویسید