آراد برندینگ
خانه / مدیریت سازه / مدیریت و اجرای طرح لرزه ای سازه

مدیریت و اجرای طرح لرزه ای سازه

یک سازه زمانی می تواند به درستی وظایف محول شده به خود را انجام دهد که اجرای آن بر اساس طرح لرزه ای و مدیریت صحیح صورت پذیرفته باشد .
سیستم قاب ساختمانی ساده و سیستم دوگانه هر دو به لحاظ مدل سازی عینا نظیر یک دیگر می باشند ولی در رابطه با عملکرد تفاوت هایی با هم دارند که عبارتند از : 
ـ جهت تعیین برش پایه و ضریب رفتار ، اگر سیستم مختلط محسوب شده باشد ، از ضرایب مندرج در ردیف قاب های مختلط و اگر ساده محسوب شده باشد از ضریب رفتار مندرج در قاب های ساده استفاده می کنیم . 
ـ اگر سیستم مختلط محسوب شده باشد لازم به کنترل قاعده ۲۵ درصد می باشد ولی در صورت قاب ساده بودن ، نیازی به کنترل این قاعده نیست . 

مطلب پیشنهادی

هزینه طراحی و اجرا سازه بتنی دیوار برشی

آیا از عملکرد دیوار برشی در سازه‌های بتنی آشنایی دارید؟ آیا قصد این را دارید که طراحی و اجرا سازه بتنی دیوار برشی را بر عهده بگیرید؟

دیدگاهتان را بنویسید