آراد برندینگ
خانه / مدیریت سازه / عملکرد دال ها در سازه

عملکرد دال ها در سازه

دال ها در سازه انواع متفاوتی دارند که با توجه به نوع اتصالات دارای عملکرد متفاوت هستند . 
در صورتی که دال تنها در دو طرف خود روی تیر تکیه داشته باشد ، عملکرد آن به صورت یک طرفه و در جهت انتقال بار به روی تیر ها خواهد بود . 
در چشمه های کنسولی ، چنان چه کنسول ها به صورت گیر دار و بدون دستک و آویز باشند ، جهت انتقال بار در امتدادی خواهد بود که بار را به تیر های کنسولی منتقل نماید ، اما چنان چه تیر های کنسولی توسط دستک یا آویز در نقطه انتهایی مهار شده باشند ، جهت انتقال بار ، عمود بر امتداد تیر های کنسولی خواهد بود . 

مطلب پیشنهادی

هزینه طراحی و اجرا سازه بتنی دیوار برشی

آیا از عملکرد دیوار برشی در سازه‌های بتنی آشنایی دارید؟ آیا قصد این را دارید که طراحی و اجرا سازه بتنی دیوار برشی را بر عهده بگیرید؟

دیدگاهتان را بنویسید