آراد برندینگ
خانه / مدیریت سازه / محل قرارگیری برشگیر ها در سقف سازه

محل قرارگیری برشگیر ها در سقف سازه

در سقف یک سازه باید با توجه به پاسخگویی سازه نسبت به محل قرار گیری برشگیر ها دقت گردد . 
زمان وارد شدن لنگر مثبت به تیر ، بیش ترین لنگر در وسط تیر اتفاق می افتد و دال بالایی را به تیر فشار می دهد ، 
در نتیجه در وسط تیر هیچ جدایی بین بتن و بال بالایی تیر رخ نمی دهد و کمترین بلند شدگی را در وسط تیر داریم . 
با توجه به این موضوع و دیاگرام برش تیر ، در وسط تیر های کامپوزیت لزومی به تعبیه برشگیر نمی باشد . 
ولی طبق آیین نامه در این قسمت حداقل برشگیر ها می بایست قرار داده شوند . 
علاوه بر تعبیه برشگیر روی تیر های فرعی ، برای تیر های اصلی نیز نباید برشگیر نصب شود ، زیرا تیر های اصلی با فرض نبود کامپوزیت ها طراحی می شوند ولی در مورد تیر هایی که در سیستم مهاربندی قرار دارند بهتر است برشگیر گذاشته شود ، چرا که انتقال نیروی زلزله از دیافراگم به مهاربند ها توسط این تیر ها و اتصال خوب بین آن ها می بایست صورت بگیرد .

مطلب پیشنهادی

هزینه طراحی و اجرا سازه بتنی دیوار برشی

آیا از عملکرد دیوار برشی در سازه‌های بتنی آشنایی دارید؟ آیا قصد این را دارید که طراحی و اجرا سازه بتنی دیوار برشی را بر عهده بگیرید؟

دیدگاهتان را بنویسید