آراد برندینگ
خانه / مدیریت سازه / تعیین نوع اتصالات در محاسبات سازه

تعیین نوع اتصالات در محاسبات سازه

سازه در طی محاسبات تعیین می کند که دارای چه ویژگی هایی باشد و نوع اتصالات در آن چگونه صورت پذیرد .
اجرای اتصالات صلب در اسکلت فولادی مستلزم آن است که مقطع تیر عمود بر امتداد ستون باشد .
چنان چه یک تیر به صورت مایل به یک ستون متصل شود ، مانند تیر هایی که دو ستون از دو آکس مختلف را به یک دیگر متصل می کنند ، امکان اجرای اتصال صلب ، پیچیده بوده و چنین اتصالی عملکرد مناسب یک اتصال صلب را نخواهد داشت .
در شرایط الزام به اجرای اتصالات صلب در قاب هایی با چنین شرایطی ، ترجیح دارد که از اسکلت بتنی استفاده شود .

مطلب پیشنهادی

هزینه اینترنتی مدیریت سازه دریایی

اطلاعات جامعی که در عرضه اینترنتی مدیریت سازه دریایی می توان یافت کلی تر هستند و بیشتر در مورد طراحی و پیاده سازی آنها است.

دیدگاهتان را بنویسید