آراد برندینگ
خانه / مدیریت سازه / پیوستگی اعضای باربر سازه در طراحی

پیوستگی اعضای باربر سازه در طراحی

پیوستگی اعضای باربر در سازه سبب یکپارچگی عملکرد در سازه می گردد و در طراحی لحاظ می گردد . 
کلیه عناصر باربر ساختمان باید به نحو مناسبی به هم پیوسته باشند تا در زمان وقوع زلزله ، عناصر مختلف از یک دیگر جدا نشده و ساختمان به طور یکچارچه عمل کند . 
در این مورد کف ها باید به عناصر قائم باربر ، قاب ها و یا دیوار ها به نحو مناسبی متصل باشند به طوری که بتواند به صورت یک دیافراگم ، نیرو های ناشی از زلزله را به عناصر باربر جانبی منتقل کنند . 
ـ در مورد سقف های طاق ضربی می توان با استفاده از مهاربندی های افقی ، رفتار سقف را به سمت دیافراگم صلب هدایت نمود . 
ـ راه پله ها رفتار دیافراگم صلب را از خود نشان نمی دهند . 

مطلب پیشنهادی

هزینه اینترنتی مدیریت سازه دریایی

اطلاعات جامعی که در عرضه اینترنتی مدیریت سازه دریایی می توان یافت کلی تر هستند و بیشتر در مورد طراحی و پیاده سازی آنها است.

دیدگاهتان را بنویسید