آراد برندینگ
خانه / مدیریت سازه / تامین صلبیت دیافراگم ها در سازه

تامین صلبیت دیافراگم ها در سازه

باید تلاش شود تا صلبیت دیافراگم ها در سازه در طی طراحی لحاظ و در اجرا تامین گردد . 

عوامل موثر در صلبیت دیافراگم ها عبارتند از : 
ـ ضخامت دال کف طبقه 
هر چه ضخامت بیش تر باشد ، صلبیت بیش تر خواهد بود . 
به همین دلیل دال های بتنی در سقف های مرکب و دال های دو طرفه با توجه به ضخامت بیش تر نسبت به دال سقف تیرچه بلوک از صلبیت بیش تری برخوردار می باشند . 
ـ فاصله بین قاب ها یا عناصر باربر جانبی 
هر چه قدر فاصله بین عناصر باربر جانبی بیش تر باشد ، احتمال وقوع تغییر شکل های درون صفحه در دیافراگم ها بیش تر خواهد شد . 
بنا بر این با کاهش فاصله بین عناصر باربر جانبی ،و در نتیجه کاهش تغییر شکل های درون صفحه ای ، صلبیت بیش تر خواهد شد . 
و . . . 

مطلب پیشنهادی

هزینه اینترنتی مدیریت سازه دریایی

اطلاعات جامعی که در عرضه اینترنتی مدیریت سازه دریایی می توان یافت کلی تر هستند و بیشتر در مورد طراحی و پیاده سازی آنها است.

دیدگاهتان را بنویسید