آراد برندینگ
خانه / مدیریت سازه / طراحی بر اساس پیچش در سازه

طراحی بر اساس پیچش در سازه

به طور کلی پیچش در سازه به دو صورت پیچش تصادفی و پیچش کلی می باشد و باید طراحی المان ها بر اساس آن و دیگر عوامل تاثیر گذار انجام گیرد . 
 در دیافراگم های صلب اثرات پیچش روی پاسخ های کلی سیستم می تواند تاثیر زیادی داشته باشد ولی در دیافراگم های انعطاف پذیر به دلیل عملکرد غیر یکپارچه قاب ها و عدم وابستگی گره ها و احتمال وقوع تغییر مکان های نسبی بین آن ها عملا اثرات پیچش قابل اغماض خواهد بود . 
در برخی آیین نامه ها عنوان شده است که در مورد دیافراگم انعطاف پذیر می توان از اثر پیچش تصادفی صرف نظر کرد . 
همان طور که عنوان شد ، مطابق پیوست ۶ استاندارد ۲۸۰۰ زلزله ، منظور نمودن پیچش اتفاقی در دیافراگم های صلب الزامی است . 
<

مطلب پیشنهادی

هزینه اینترنتی مدیریت سازه دریایی

اطلاعات جامعی که در عرضه اینترنتی مدیریت سازه دریایی می توان یافت کلی تر هستند و بیشتر در مورد طراحی و پیاده سازی آنها است.

دیدگاهتان را بنویسید