آراد برندینگ
خانه / مدیریت سازه / سقف ها در طراحی سازه

سقف ها در طراحی سازه

سقف ها در سازه دارای دو وظیفه تحمل بار های ثقلی و جانبی می باشند و باید به صورت دقیق طراحی گردند . 
سقف ها در سازه دو وظیفه اصلی بر عهده دارند ، تحمل نیرو های ثقلی و انتقال آن به تیر ها و ستون ها به واسطه خمش خارج از صفحه سقف و دیگری توزیع نیروی جانبی بین اعضای مختلف اسکلت سازه به واسطه ایجاد یکپارچگی  در اعضای باربر جانبی . 
سقف ها به واسطه انتقال و توزیع نیرو جانبی دیافراگم نامیده می شوند . 
دیافراگم سیستمی افقی و یا تقریبا افقی است که نیرو های جانبی را به اجزای قائم منتقل می نماید . 
این سیستم می تواند مهاربندی های افقی را نیز شامل شود . 
طراحی سیستم مهاربندی افقی مشابه سیستم مهاربندی قائم بوده و از ضوابط آیین نامه های مربوط استفاده می گردد . 

مطلب پیشنهادی

هزینه اینترنتی مدیریت سازه دریایی

اطلاعات جامعی که در عرضه اینترنتی مدیریت سازه دریایی می توان یافت کلی تر هستند و بیشتر در مورد طراحی و پیاده سازی آنها است.

دیدگاهتان را بنویسید