آراد برندینگ
خانه / مدیریت سازه / طراحی سازه و تخمین نیروی زلزله

طراحی سازه و تخمین نیروی زلزله

تخمین نیروی زلزله و توزیع آن ، هم تابع و هم عامل تعیین کننده ی سیستم مقاوم لرزه ای می باشد که می تواند سبب تسهیل در طراحی سازه گردد .
روش های تحلیلی که برای تعیین نیروی زلزله به کار می رود ، یکی از جنبه های مهم واکنش ساختمان به حرکت زمین است .
هر چند که پاسخ سازه به زلزله یک موضوع دینامیک سازه است ، لیکن نیرو های زلزله و توزیع آن ها را می توان بر اساس روش استاتیکی معادل که آیین نامه های طراحی پیشنهاد می کنند ، تعیین کرد .
این روش ، روشی آسان و دارای نتایج ملموس و قابل ارزیابی و کنترل است ، لیکن این روش را نمی توان برای تعیین و توزیع نیرو های زلزله هر سازه ای به کار برد .
این روش در سازه هایی به تنهایی قابل کاربرد است که در پلان و ارتفاع منظم و به عبارتی دارای رفتار لرزه ای قابل پیش بینی باشند .  

مطلب پیشنهادی

هزینه اینترنتی مدیریت سازه دریایی

اطلاعات جامعی که در عرضه اینترنتی مدیریت سازه دریایی می توان یافت کلی تر هستند و بیشتر در مورد طراحی و پیاده سازی آنها است.

دیدگاهتان را بنویسید