آراد برندینگ
خانه / مدیریت سازه / نقش مهندس معمار و سازه در طراحی

نقش مهندس معمار و سازه در طراحی

ارتباط گرفتن مهندس معمار و مهندس سازه در طراحی معماری و سازه ، نقش مهم و اساسی در شروع و در حین کار می باشد .
در رابطه با اهمیت نقش توام مهندس معمار و طراح ، می تی سوزن جمله ای را بدین صورت بیان می کنند :
شاید برای مقابله با نیرو های ثقلی ( مرده ، زنده ) تصمیم های معماری و سازه ای را بتوان مستقل از هم اتخاذ کرد ، لیکن در مقابله با بار های ناشی از زلزله ، جدا کردن نقش مهندس سازه از مهندس معمار ، استقبال از فاجعه است .
تامین یک سیستم مناسب لرزه ای ، جهت انتقال بار های جانبی به زمین از وظایف مهندس سازه و هم چنین طراحی اعضای غیر سازه ای که عملکرد نا مناسبش سبب ایجاد خطر می گردد ، از وظایف مهندس طراح می باشد .  

مطلب پیشنهادی

هزینه اینترنتی مدیریت سازه دریایی

اطلاعات جامعی که در عرضه اینترنتی مدیریت سازه دریایی می توان یافت کلی تر هستند و بیشتر در مورد طراحی و پیاده سازی آنها است.

دیدگاهتان را بنویسید