آراد برندینگ
خانه / مدیریت سازه / ایستایی سازه های طراحی شده

ایستایی سازه های طراحی شده

مهندسین سازه به روابط ریاضی و مشخص حاکم بر ایستایی سازه های طراحی شده توجه دارند .
بر آورده نمودن الزامات طراحی لرزه ای ، یک مسئولیت مشترک مهندس معمار و سازه است .
برای هر طرحی که قرار است در ناحیه زلزله خیز اجرا شود ، درک این مسئولیت متقابل اهمیت دارد .
روابط متقابل بین ایستایی بنا و معماری ، مستلزم همکاری و هماهنگی مهندس معمار و مهندس سازه از آغاز هر پروژه می باشد .
در صورتی که مهندس معمار و سازه به صورت موثر با یک دیگر همکاری و همراهی کنند ، آن گاه می توان با استفاده از زبانی مشترک به یک سازه ایمن برای تحمل نیرو های وارده به ویژه زلزله دست یافت .  

مطلب پیشنهادی

هزینه اینترنتی مدیریت سازه دریایی

اطلاعات جامعی که در عرضه اینترنتی مدیریت سازه دریایی می توان یافت کلی تر هستند و بیشتر در مورد طراحی و پیاده سازی آنها است.

دیدگاهتان را بنویسید