آراد برندینگ
خانه / مدیریت سازه / طراحی سازه ای بر اساس شکل پذیری

طراحی سازه ای بر اساس شکل پذیری

قاب های خمشی بر اساس حدود شکل پذیری مورد انتظار از آنها تقسیم بندی و طراحی سازه ای می گردند .
با توجه به حدود شکل پذیری ( کم ، متوسط و ویژه ) ، انواع قاب های خمشی عبارتند از :
ـ قاب خمشی با شکل پذیری کم که این قاب دارای جزئیات خاصی نمی باشد و در زلزله های شدید تغییر شکل غیر خطی کمی از خود نشان می دهد .
ـ قاب خمشی با شکل پذیری متوسط که این قاب دارای جزئیات است که در زلزله های شدید تغییر شکل غیر خطی محدودی از خود نشان می دهد .
ـ قاب خمشی با شکل پذیری زیاد یا ویژه که دارای جزئیات می باشد و در زلزله های شدید تغییر شکل غیر خطی زیادی از خود نشان می دهد .
<

مطلب پیشنهادی

هزینه اینترنتی مدیریت سازه دریایی

اطلاعات جامعی که در عرضه اینترنتی مدیریت سازه دریایی می توان یافت کلی تر هستند و بیشتر در مورد طراحی و پیاده سازی آنها است.

دیدگاهتان را بنویسید