آراد برندینگ
خانه / مدیریت سازه / محاسبه سازه با درجات آزادی بالا

محاسبه سازه با درجات آزادی بالا

هرچه سازه با درجات آزادی بالا و دارای درجه نامعینی بیش تری باشد در طی محاسبه سازه ای آن می تواند رفتار لرزه ای مناسب تری داشته باشد .
افزایش تعداد اعضای سازه و اتصالات گیر دار سبب افزایش درجه نامعینی در سازه می شود که باعث افزایش پتانسیل سازه برای جذب و استهلاک انرژی می شود .
مشارکت تعداد زیادی از قاب های ساختمانی در تحمل نیرو های جانبی منجر به کوچک شدن اعضای مورد استفاده و قابلیت اعتماد در اتصال به علت افزایش آن ها خواهد شد .
در بررسی رفتار لرزه ای سیستم های مختلف هر چه تعداد درجات آزادی سیستم باربر جانبی بیش تر باشد ، سیستم مورد نظر رفتار مناسب تری خواهد داشت .

مطلب پیشنهادی

هزینه اینترنتی مدیریت سازه دریایی

اطلاعات جامعی که در عرضه اینترنتی مدیریت سازه دریایی می توان یافت کلی تر هستند و بیشتر در مورد طراحی و پیاده سازی آنها است.

دیدگاهتان را بنویسید