آراد برندینگ
خانه / مدیریت سازه / اهمیت چشمه اتصال در طراحی سازه

اهمیت چشمه اتصال در طراحی سازه

چشمه اتصال ناحیه ای از جان ستون است که در محل اتصال به تیر قرار دارد و دارای اهمیت بالایی در طراحی سازه می باشد .
چشمه اتصال ناحیه ای از جان یا جان های ستون است که بین امتداد بال های بالایی و پایینی تیر های دو وجه ستون و بال های ستون ، محصور باشد .
و هم چنین واسطه انتقال لنگر تیر ها به ستون ها می باشد ،  
در واقع چشمه اتصال باعث پیوستگی تیر و ستون می باشد .
در صورت ضعف چشمه اتصال ، بین تیر و ستون یک دوران نسبی ایجاد می شود و دوران تیر و ستون یکسان نخواهد بود که البته این نکته در مدل های ساده و عادی محاسباتی و ریاضی مانند تحلیل پرتال لحاظ نمی شود .

مطلب پیشنهادی

هزینه اینترنتی مدیریت سازه دریایی

اطلاعات جامعی که در عرضه اینترنتی مدیریت سازه دریایی می توان یافت کلی تر هستند و بیشتر در مورد طراحی و پیاده سازی آنها است.

دیدگاهتان را بنویسید