آراد برندینگ
خانه / مدیریت سازه / دقت به مفاصل پلاستیک در طراحی سازه

دقت به مفاصل پلاستیک در طراحی سازه

در طراحی سازه باید نسبت به تعمیم مفاصل پلاستیک دقت گردد تا در طی وارد گشتن بار های جانبی ، بسته به شدت آن عکس العمل نشان دهد .
برای بدست آوردن یک عملکرد قابل اطمینان جهت مکان تشکیل مفاصل پلاستیک ، پیشنهاد می گردد که اتصال تیر به ستون طوری طراحی و آرایش داده شود که مفصل پلاستیک با مقداری فاصله از بر ستون تشکیل گردد .
این عمل می تواند با تقویت موضعی اتصال و یا کاهش سطح مقطع تیر در آن فاصله صورت گیرد .
مفاصل پلاستیک در تیر های فولادی طول محدودی دارند و به صورت عمومی برابر نصف ارتفاع مقطع در نظر گرفته می شوند .
بدین ترتیب می توان مفاصل پلاستیک را با تقویت اتصال به محلی بیرون از بر اتصال هدایت کرد .

مطلب پیشنهادی

هزینه اینترنتی مدیریت سازه دریایی

اطلاعات جامعی که در عرضه اینترنتی مدیریت سازه دریایی می توان یافت کلی تر هستند و بیشتر در مورد طراحی و پیاده سازی آنها است.

دیدگاهتان را بنویسید