آراد برندینگ
خانه / مدیریت سازه / لزوم طراحی سازه های دوگانه

لزوم طراحی سازه های دوگانه

لزوم استفاده از سازه های دوگانه در طراحی سازه های بلند محسوس می شود ، زیرا سختی با افزایش ارتفاع کاهش می یابد .
در سیستم قاب خمشی اگر یک المان آسیب ببیند ، با باز پخش نیرو های زلزله ، بار آن را سایر اعضا تحمل می کنند و چون تعداد المان ها زیاد است بار اضافی جزئی به هر المان می رسد ، اما در اتصالات ساده بار تنها توسط دهانه های کم که دارای مهاربند هستند تحمل می شود که اگر یکی از آن ها دچار آسیب شود سهم دیگر المان ها از بار ناگهان زیاد می شود و امکان این که یک یا چند المان دیگر آسیب ببیند زیاد است . 
طبق آیین نامه مجار به استفاده از سیستم قاب ساده هستیم در ساختمان های حداکثر تا ۱۵ طبقه و ارتفاع ۵۰ متر ، 
برای ساختمان های بلند تر از ۱۵ طبقه و ارتفاع ۵۰ متر ، استفاده از سیستم دوگانه یا قاب خمشی ویژه الزامی است .

مطلب پیشنهادی

هزینه اینترنتی مدیریت سازه دریایی

اطلاعات جامعی که در عرضه اینترنتی مدیریت سازه دریایی می توان یافت کلی تر هستند و بیشتر در مورد طراحی و پیاده سازی آنها است.

دیدگاهتان را بنویسید