آراد برندینگ
خانه / مدیریت سازه / محاسبات دقیق سازه با قاب ساختمانی ساده

محاسبات دقیق سازه با قاب ساختمانی ساده

در سازه با قاب ساختمانی ساده ، نیرو های زلزله در دهانه های مهار بندی متمرکز و تجمیع می شود در نتیجه نمی توان به این نقاط صرفا اعتماد کرد و نیازمند انجام محاسبات دقیق سازه ای می باشد .
در سازه های بلند در صورت استفاده از سیستم قاب ساختمانی ساده که دارای اتصالات مفصلی و دارای مهاربند می باشد ، تنها سیستم شبکه خرپایی آن سنگین و ابعاد سایر اعضا کوچک می شود . 
ولی اگر در این سیستم ، رفتار غیر خطی آغاز شود ، تعداد المان هایی که به صورت غیر خطی عمل می کنند کم است و آیین نامه این حالت را خطر اعلام می کند . 
و در این سیستم تعداد نقاط اتکا کم است و باز پخش نیرو ها که در سیستم خمشی وجود دارد در این سیستم به آن شکل اتفاق نخواهد افتاد و در نتیجه قابلیت اعتماد پذیری به نقاط اتکا کم است .

مطلب پیشنهادی

هزینه اینترنتی مدیریت سازه دریایی

اطلاعات جامعی که در عرضه اینترنتی مدیریت سازه دریایی می توان یافت کلی تر هستند و بیشتر در مورد طراحی و پیاده سازی آنها است.

دیدگاهتان را بنویسید