آراد برندینگ
خانه / مدیریت سازه / اجزای سیستم سازه ای دوگانه و طراحی آن

اجزای سیستم سازه ای دوگانه و طراحی آن

سیستم سازه ای دوگانه دارای اجزای قاب های ساختمانی با مهار بندی که مسئول کنترل ابعاد و تعدیل نیرو و قاب های خمشی مسئول اتلاف انرژی در سیستم ، می باشد و باید به درستی و با حفظ عملکرد آن طراحی گردد .
سیستم های دوگانه متشکل از دو سیستم قاب ساختمانی ساده و قاب های خمشی می باشند . 
در صورت عدم استفاده از این سیستم سازه ای در ساختمان های بلند به علت تغییر مکان های زیاد در ساختمان ، هنگام تاثیر نیرو های جانبی ، بهره برداری از ساختمان به شدت دچار اشکال شده ، می تواند باعث وحشت ساکنین ساختمان شود . 
حداکثر ارتفاع مجاز برای استفاده از این سیستم ها همان H موجود در آیین نامه ۲۸۰۰ می باشد ولی بهتر است در ساختمان های ۱۳ الی ۱۴ طبقه به بالا از سیستم دوگانه استفاده شود.

مطلب پیشنهادی

هزینه اینترنتی مدیریت سازه دریایی

اطلاعات جامعی که در عرضه اینترنتی مدیریت سازه دریایی می توان یافت کلی تر هستند و بیشتر در مورد طراحی و پیاده سازی آنها است.

دیدگاهتان را بنویسید