آراد برندینگ
خانه / مدیریت سازه / طراحی سیستم سازه ای دارای دو عملکرد

طراحی سیستم سازه ای دارای دو عملکرد

طراحی سیستمی که دارای دو عملکرد در یک امتداد معلوم ، هم عملکرد خمشی و هم عملکرد دیوار ها و یا مهاربند ها به طور توام باشد ، سیستم سازه ای دوگانه می گویند .
با افزایش تعداد طبقات و ارتفاع ساختمان نیاز به سیستم های سازه ای است که عملکرد مناسبی در برابر نیرو های جانبی از خود نشان می دهند . 
در سیستم قاب خمشی تغییر شکل برشی قاب غالب است و در یک سیستم قاب ساختمانی ساده ، تغییر شکل خمشی قاب ، غالب می باشد . 
بنا بر این ترکیب این دو سیستم به نوعی مکمل هم هستند و ضعف های یکدیگر را تا حد زیادی جبران می کنند . 
سیستم دوگانه به سیستمی اطلاق می گردد که در یک امتداد معلوم سازه اتصالات به صورت گیردار بوده و عملکرد خمشی برقرار است .
<

مطلب پیشنهادی

هزینه اینترنتی مدیریت سازه دریایی

اطلاعات جامعی که در عرضه اینترنتی مدیریت سازه دریایی می توان یافت کلی تر هستند و بیشتر در مورد طراحی و پیاده سازی آنها است.

دیدگاهتان را بنویسید