آراد برندینگ
خانه / مدیریت سازه / قاب های خمشی و طراحی سازه ای آن

قاب های خمشی و طراحی سازه ای آن

قاب های خمشی با توجه به عملکرد آن ها و پاسخگویی آن به اعمال بار برای شکل پذیری خاص طراحی می گردد .
قاب های خمشی بر اساس حدود شکل پذیری مورد انتظار از آن ها ( کم ، متوسط و زیاد ) تقسیم بندی می شوند .

انواع قاب های خمشی عبارتند از : 
ـ قاب خمشی با شکل پذیری کم و یا معمولی 
این قاب دارای جزئیات خاص نمی باشد و در زلزله های شدید تغییر شکل غیر خطی کمی از خود نشان می دهد . 
ـ قاب خمشی با شکل پذیری متوسط 
این قاب دارای جزئیاتی است که در زلزله های شدید ، تغییر شکل غیر خطی محدودی از خود نشان می دهد . 
ـ قاب خمشی با شکل پذیری زیاد و یا ویژه 
این قاب دارای جزئیاتی است که در زلزله های شدید ، تغییر شکل غیر خطی زیادی از خود نشان می دهد .

مطلب پیشنهادی

هزینه اینترنتی مدیریت سازه دریایی

اطلاعات جامعی که در عرضه اینترنتی مدیریت سازه دریایی می توان یافت کلی تر هستند و بیشتر در مورد طراحی و پیاده سازی آنها است.

دیدگاهتان را بنویسید