آراد برندینگ
خانه / مدیریت سازه / طراحی سازه با تغییر شکل کنترل شده

طراحی سازه با تغییر شکل کنترل شده

تغییر شکل ناشی از خمش در اعضای سازه ای از جمله تیر و ستون اتفاق می افتد که باید در طی طراحی سازه ، این تغییرات کنترل شده باشد .
واکنش یک قاب خمشی در برابر بار های زلزله در حقیقت چرخش گره ها و ایجاد تغییر شکل های خمشی در تیر ها و ستون های آن می باشد .
این تغییر شکل ها در اثر دو عامل عمده زیر به وجود می آیند :
۱ ـ تغییر شکل ناشی از خمش طره ای
در اثر واژگونی ، قاب به صورت یک تیر طره ای عمل می کند و به دلیل تغییر شکل های محوری ، ستون های فشاری قاب کاهش طول و ستون های کششی ، افزایش طول می دهند .
۲ ـ تغییر شکل ناشی از خمش تیر ها و ستون ها
در اثر خمش در تیر ها وستون ها ایجاد می شود .
در این حالت دوران اتصال باعث ایجاد خمش در تیر ها و ستون های متصل به آن می شود .

مطلب پیشنهادی

هزینه اینترنتی مدیریت سازه دریایی

اطلاعات جامعی که در عرضه اینترنتی مدیریت سازه دریایی می توان یافت کلی تر هستند و بیشتر در مورد طراحی و پیاده سازی آنها است.

دیدگاهتان را بنویسید