آراد برندینگ
خانه / مدیریت سازه / محاسبات سازه ای اعضای باربر جانبی

محاسبات سازه ای اعضای باربر جانبی

شبکه مقاوم خرپایی از نمونه اعضای باربر جانبی می باشد که در صورت محاسبات صحیح سازه ای آن ، سازه رفتار مناسبی خواهد داشت .  
از جمله ملزومات تشکیل شبکه مقاوم خرپایی عبارتند از عناصر قائم ( ستون ها ) و عناصر قطری ( مهاربند ها ) می باشند . 
در قاب های مهاربندی با مهاربندی ضربدری و قطری ، تیر عضو اصلی شبکه نیست و در مقاومت جانبی مشارکت نمی کند ولی در مهاربندی های هشتی و هفتی که مهاربند ها متصل به تیر هستند و در مقاومت جانبی شرکت می کنند ، تیر جز ملزومات تشکیل شبکه مقاوم خرپایی می باشد . 
دلیل این که در سیستم مهاربندی ضربدری تیر عضو شبکه اصلی مقاوم خرپایی نیست و در مقاومت جانبی شرکت نمی کند این است که محور مرکزی مهاربند از محل تلاقی تیر و ستون می گذرد و در نتیجه سختی تیر وارد محاسبات مقاومت جانبی نمی شود . 
<

مطلب پیشنهادی

هزینه اینترنتی مدیریت سازه دریایی

اطلاعات جامعی که در عرضه اینترنتی مدیریت سازه دریایی می توان یافت کلی تر هستند و بیشتر در مورد طراحی و پیاده سازی آنها است.

دیدگاهتان را بنویسید