آراد برندینگ
خانه / مدیریت سازه / طراحی شبکه مقاوم خرپایی در سازه

طراحی شبکه مقاوم خرپایی در سازه

یک قاب ساختمانی ساده زمانی می تواند پایدار باشد که شبکه خرپایی آن در سازه به صورت مقاوم طراحی گردد . 
در سیستم های قاب ساختمانی ساده با تحریک جانبی سیستم ، تغییر مکان نسبی به صورت تسلسلی افزایش می یابد تا جایی که پس از یک حد تغییر مکان ، سیستم دچار فرو ریزش می شود . 
بنا بر این نیاز به عضو سومی است تا سیستم پایدار شود که آن مهار بند ها می باشد . 
بدین ترتیب مجموعه تیر ، ستون و مهاربند که پایدار کننده سیستم قاب ساختمانی هستند ، شبکه مقاوم خرپایی یا هسته مقاوم خرپایی گفته می شود . 
این سیستم در نبود مهاربند ها نا پایدار و با وارد شدن آن ها به سیستم آن را پایدار می کند . 

مطلب پیشنهادی

هزینه اینترنتی مدیریت سازه دریایی

اطلاعات جامعی که در عرضه اینترنتی مدیریت سازه دریایی می توان یافت کلی تر هستند و بیشتر در مورد طراحی و پیاده سازی آنها است.

دیدگاهتان را بنویسید