آراد برندینگ
خانه / مدیریت سازه / طراحی سازه و عملکرد مناسب آن

طراحی سازه و عملکرد مناسب آن

یک سازه طراحی شده باید بتواند عملکردی مناسب در برابر بار های وارده بر خود تحمل کند و انتقال نیروی مناسبی در آن باشد . 
نیرو های زلزله در سازه اکثرا در اعضای با جرم زیاد مانند دیافراگم ها ایجاد می شوند و با تغییر شکل دیافراگم و از طریق جمع کننده های نیرو به اعضای قائم مقاوم مانند دیوار های برشی ، بادبند ها و قاب های خمشی منتقل و توزیع می شوند . 
اعضای قائم مقاوم ، نیرو را به پی ساختمان انتقال داده و سپس پی نیرو را به خاک زیر سازه منتقل می کند . 
چنانچه در مسیر بار ناپیوستگی وجود داشته باشد ، سازه علی رغم مقاومت کافی در دیگر اعضای خود قادر به تحمل نیروی زلزله نمی باشد ،
بنا بر این نیاز به اعضای پیوسته واسطه برای تکمیل مسیر انتقال نیرو به منظور عملکرد مناسب سازه در برابر زلزله ضروری است . 

مطلب پیشنهادی

هزینه اینترنتی مدیریت سازه دریایی

اطلاعات جامعی که در عرضه اینترنتی مدیریت سازه دریایی می توان یافت کلی تر هستند و بیشتر در مورد طراحی و پیاده سازی آنها است.

دیدگاهتان را بنویسید