آراد برندینگ
خانه / مدیریت سازه / طراحی سازه و انتخاب مسیر انتقال نیرو

طراحی سازه و انتخاب مسیر انتقال نیرو

انتخاب مسیر انتقال نیرو در طراحی باید به گونه ای باشد تا نیرو با حرکت در جهت مسیر صحیح و رسیدن به پی سبب اختلال در سازه نگردد . 
در محل هایی از دیافراگم که بازشو های بزرگ موجب قطع جریان انتقال نیرو می شود ، استفاده از مهاربندی های افقی برای انتقال نیرو های زلزله توصیه می شود . 
نیرو های زلزله که متناسب با جرم اعضای سازه در محل مرکز جرم و دیافراگم به وجود می آیند باید به نحو مناسبی از طریق دیافراگم کف به عناصر قائم مقاوم و نهایتا به پی منتقل شوند . 
طراحان باید نسبت به مسیر و نحوه انتقال نیرو از محل اعمال آن تا زمین اطمینان حاصل نمایند . 
به عبارت دیگر تشخیص و تعقیب صحیح و مناسب یک مسیر انتقال نیرو به محلی مطمئن نظیر پی سازه از اساسی ترین نکات طراحی سازه ها می باشد . 

مطلب پیشنهادی

هزینه اینترنتی مدیریت سازه دریایی

اطلاعات جامعی که در عرضه اینترنتی مدیریت سازه دریایی می توان یافت کلی تر هستند و بیشتر در مورد طراحی و پیاده سازی آنها است.

دیدگاهتان را بنویسید