آراد برندینگ
خانه / مدیریت سازه / طراحی و تشخیص رفتار غیر ارتجاعی سازه

طراحی و تشخیص رفتار غیر ارتجاعی سازه

در طی طراحی سازه ، توجه به رفتار سازه و تشخیص آن که آیا در طی بار گذاری ، سازه می تواند وارد حوزه غیر ارتجاعی شود یا نه ، از نکات مهم در طی طراحی می باشد . 
افزایش نیرو های جانبی بر مقاطع المان ها تا حدی می تواند ادامه داشته باشد و پس از آن مقاطع جاری شده و با جاری شدن آن ها دیگر نیروی المان ها افزایش نمی یابد و نیروی جانبی صرف تغییر شکل المان می گردد . 
در نتیجه سازه می تواند نیرو های جانبی بزرگ تر را بدون افزایش نیروی المان های خود ( بدون افزایش مقطع ) تحمل کند . 
با اعمال ضریب رفتار ، مقدار برش پایه ساختمان در محدوده خطی تخمین زده می شود و سازه به صورت خطی تحلیل و طراحی می گردد اما چون با کل نیروی جانبی وارده ، سازه تحلیل و طراحی خطی انجام نشده ، سازه در برابر نیروی جانبی وارد محدوده غیر خطی می شود . 

مطلب پیشنهادی

هزینه اینترنتی مدیریت سازه دریایی

اطلاعات جامعی که در عرضه اینترنتی مدیریت سازه دریایی می توان یافت کلی تر هستند و بیشتر در مورد طراحی و پیاده سازی آنها است.

دیدگاهتان را بنویسید