آراد برندینگ
خانه / مدیریت سازه / طراحی سازه با توجه به دیاگرام تنش

طراحی سازه با توجه به دیاگرام تنش

هر سازه با توجه به دیاگرام تنش کرنش دارای دو حوزه خطی و غیر خطی می باشد که ورود به حوزه تغییر شکل های فرا ارتجاعی به روش طراحی آن بستگی ندارد . 
در هنگام وارد شدن نیروی جانبی به سازه تا قبل از جاری شدن مقاطع ، سازه رفتاری خطی دارد ، 
یعنی رابطه بین برش پایه و جابجایی بام آن خطی می باشد و با حذف نیروی جانبی ، سازه به وضعیت قبلی خود بدون داشتن تغییر شکل ماندگار بر می گردد . 
در ضمن در این مرحله سازه در برابر نیروی جانبی فقط به صورت نیرویی مقاومت می کند و هر چه نیروی جانبی افزایش یابد نیروی المان ها افزایش یافته و مقاطع المان ها در طراحی بزرگ تر می گردد . 

مطلب پیشنهادی

هزینه اینترنتی مدیریت سازه دریایی

اطلاعات جامعی که در عرضه اینترنتی مدیریت سازه دریایی می توان یافت کلی تر هستند و بیشتر در مورد طراحی و پیاده سازی آنها است.

دیدگاهتان را بنویسید