آراد برندینگ
خانه / مدیریت سازه / طراحی در جهت غیر خطی کردن سازه ها

طراحی در جهت غیر خطی کردن سازه ها

طراحی باید در جهتی باشد که سازه با شکل پذیری و ورود به حوزه غیر ارتجاعی ، نیرو های جانبی را جذب و مستهلک کند ، یعنی در جهت غیر خطی کردن سازه ها باشد . 
در جریان زلزله اصل نیروی زلزله وارد بر سازه به صورت BAW تعریف می شود . 
حجم این نیرو بسیار بزرگ بوده و طراحی تحت آن منجر به بالا رفتن بی رویه ابعاد اعضا می شود ، چنین طرحی توجیه اقتصادی و معماری نخواهد داشت .  
استاندارد ها و آیین نامه های زلزله جهت رفع مشکلات ذکر شده به دوام عملکرد اعضا پس از تسلیم استفاده می کنند ، 
بدین صورت که وقتی در مقطعی تنش به حد تسلیم می رسد ، المان مذکور دارای مقاومت فرا ارتجاعی بوده و یا به عبارتی می تواند پس از تسلیم هنوز تا حد معینی از خود مقاومت نشان دهد . 

مطلب پیشنهادی

هزینه اینترنتی مدیریت سازه دریایی

اطلاعات جامعی که در عرضه اینترنتی مدیریت سازه دریایی می توان یافت کلی تر هستند و بیشتر در مورد طراحی و پیاده سازی آنها است.

دیدگاهتان را بنویسید