آراد برندینگ
خانه / مدیریت سازه / طراحی سازه به روش ضرایب بار و مقاومت

طراحی سازه به روش ضرایب بار و مقاومت

با توجه به ویرایش های جدید مباحث مقررات ملی ساختمان ، طراحی سازه باید به روش ضرایب بار و مقاومت صورت گیرد .
شکل پذیری به آسانی در یک سازه میسر نمی گردد و تحت تاثیر عواملی زیاد از جمله خود مصالح مورد استفاده در سازه می باشد .
فولاد به عنوان یک عنصر ساختمانی ، قابلیت شکل پذیری مناسبی دارد لیکن تحت شرایط نیرویی خاص ( مانند نیرو های فشاری ) ، قابلیت شکل پذیری خود را از دست داده و دچار شکست ترد می شود .
و از طرفی از آن جایی که منظور از شکل پذیری ، خاصیت تجربه تغییر شکل های غیر الاستیک و پایدار برای تعدادی از اعضا تحت عنوان یک مجموعه یکپارچه به نام سازه است لذا الزامی است تا نسبت به تامین آن توجه گردد .

مطلب پیشنهادی

هزینه اینترنتی مدیریت سازه دریایی

اطلاعات جامعی که در عرضه اینترنتی مدیریت سازه دریایی می توان یافت کلی تر هستند و بیشتر در مورد طراحی و پیاده سازی آنها است.

دیدگاهتان را بنویسید