آراد برندینگ
خانه / مدیریت سازه / طراحی سازه لرزه ای و کنترل تغییر مکان های جانبی

طراحی سازه لرزه ای و کنترل تغییر مکان های جانبی

یک طراح باید علاوه بر لرزه ای طراحی کردن سازه و تمرکز بر آن ، بتواند دیگر آیتم های طراحی از جمله کنترل تغییر مکان های جانبی را هم در نظر بگیرد .
نیرو های ایجاد شده در سازه در اثر وقوع زلزله ، تغییر مکان های جانبی قابل توجهی را در طبقات آن پدید می آورند .
احساس ساکنان ساختمان نسبت به تغییر مکان های جانبی پدید آمده در اثر زلزله با واکنش آنان نسبت به تغییر مکان های جانبی در اثر بار باد متفاوت است .
این احساس تفاوت از کوتاه بودن بازه زمانی وقوع زلزله در سازه و نیز ندرت وقوع زلزله در طول زندگی ساکنان تاثیر می پذیرد .
هر چند به کنترل تغییر مکان های جانبی طبقات در اثر زلزله ، از منظر احساس آرامش و آسودگی ساکنان ساختمان نگریسته نمی شود ، لیکن وجود تغییر مکان های جانبی باعث خواهد شد که به اجزای غیر سازه ای و غیر باربر آسیب جدی رسانده شود .

مطلب پیشنهادی

هزینه اینترنتی مدیریت سازه دریایی

اطلاعات جامعی که در عرضه اینترنتی مدیریت سازه دریایی می توان یافت کلی تر هستند و بیشتر در مورد طراحی و پیاده سازی آنها است.

دیدگاهتان را بنویسید