آراد برندینگ
خانه / مدیریت سازه / توجه به طراحی صحیح سازه ها

توجه به طراحی صحیح سازه ها

در صورت توجه نکردن به صحیح طراحی شدن سازه ها و وارد شدن المان های DC به حوزه تغییر شکل های فرا ارتجاعی ، سبب فرو ریزش سازه در طی وارد گشتن نیرو های جانبی به سازه می گردد .
مفصل پلاستیک در یک قطعه به حالتی گفته می شود که در آن قطعه یا مقطعی از آن قطعه با افزایش بسیار اندک نیرو ، تغییر شکل قابل توجهی ایجاد شود و این بدان مفهوم است که با افزایش بار های خارجی لنگر خمشی در مقطع مورد نظر زیاد شده و به تدریج تار های انتهای مقطع وارد مرحله تسلیم می شوند .
با افزایش بار ، تمامی تار های مقطع تسلیم شده و بدین ترتیب مقطع پلاستیک کامل شده و مفصل پلاستیک تشکیل می گردد .
این مکان ها عبارتند از :
انتهای تیر ها در قاب های خمشی
عضو های مهاری در قاب های مهاربندی شده هم مرکز
پیوند ها در قاب های مهاربندی شده واگرا

مطلب پیشنهادی

هزینه اینترنتی مدیریت سازه دریایی

اطلاعات جامعی که در عرضه اینترنتی مدیریت سازه دریایی می توان یافت کلی تر هستند و بیشتر در مورد طراحی و پیاده سازی آنها است.

دیدگاهتان را بنویسید