آراد برندینگ
خانه / مدیریت سازه / طراحی انواع سیستم های سازه ای

طراحی انواع سیستم های سازه ای

طراحی با استفاده از برنامه های محاسباتی نباید از دید مهندسی بکاهد و طراحی انواع سازه ها تنها باید توسط مهندس محاسب کنترل گردد و از نرم افزار ها تنها جهت تسریع در کار استفاده گردد .
انواع سیستم های باربر سازه ای عبارتند از :
سیستم دیوار های باربر
سیستم قاب ساختمانی ساده
سیستم دو گانه یا ترکیبی
سیستم قاب خمشی
هر سیستم باربر از یک سیستم پایه برای تحمل بار های قائم ( بار های مرده ، زنده و برف ) و یک سیستم مقاوم جانبی برای تحمل نیرو های جانبی ( باد و زلزله و . . . ) تشکیل شده است .
نوع سیستم باربر و عمر مفید سازه تاثیر زیادی در پاسخ سازه در برابر اعمال بار ها دارد .
اعضای قائم نقش موثری در تحمل و انتقال نیرو های جانبی به پی و نهایتا به زمین ایفا می کنند .
اعضای افقی نظیر دیافراگم های کف و دال ها وتیر ها علاوه بر تحمل بار های ثقلی نقش مهمی را در انتقال نیرو های جانبی به اعضای قائم مقاوم دارا هستند .

مطلب پیشنهادی

هزینه اینترنتی مدیریت سازه دریایی

اطلاعات جامعی که در عرضه اینترنتی مدیریت سازه دریایی می توان یافت کلی تر هستند و بیشتر در مورد طراحی و پیاده سازی آنها است.

دیدگاهتان را بنویسید