آراد برندینگ
خانه / مدیریت سازه / طراحی سازه بر اساس ویرایش جدید مباحث

طراحی سازه بر اساس ویرایش جدید مباحث

با توجه به تغییرات آیین نامه و مباحث الزامی است تا طراحی سازه ای توسط مهندسین محاسب ، بر اساس ویرایش جدید صورت پذیرد .
توجه داشته باشیم با اعمال ضریب رفتار می توان سازه را در محدوده خطی تحلیل و طراحی کرد و از صحت رفتار سازه در محدوده خطی اطمینان حاصل کرد اما زمانی که سازه وارد محدوده غیر خطی می گردد کنترل دقیقی در رفتار سازه نداریم و نمی توان با تحلیل های خطی رفتار سازه را در محدوده غیر خطی مورد بررسی قرار داد .
امروزه با پیشرفت نرم افزار های محاسباتی و افزایش تخصص مهندسین محاسب با انجام تحلیل های غیر خطی می توان رفتار سازه را در محدوده غیر خطی با دقت خوبی مورد بررسی قرار داد و از صحت عملکرد سازه اطمینان حاصل کرد .

مطلب پیشنهادی

هزینه اینترنتی مدیریت سازه دریایی

اطلاعات جامعی که در عرضه اینترنتی مدیریت سازه دریایی می توان یافت کلی تر هستند و بیشتر در مورد طراحی و پیاده سازی آنها است.

دیدگاهتان را بنویسید