آراد برندینگ
خانه / مدیریت سازه / محاسبات دقیق و ایجاد سازه هایی مقاوم

محاسبات دقیق و ایجاد سازه هایی مقاوم

ایجاد سازه هایی مقاوم علاوه بر اجرای مناسب ، مستلزم محاسبات دقیق می باشد که این مهم تنها توسط متخصصان آن صورت می پذیرد .
آیا می دانید تفاوت عمده بار های باد و زلزله در چیست ؟
می توان تفاوت عمده بار های باد و نیرو های زلزله را در این واقعیت جستجو کرد که بار های ناشی از باد به سازه اعمال می شود در حالی که نیرو های ناشی از زلزله در سازه ایجاد می شود .
بزرگی نیرو های ناشی از زلزله شدیدا متاثر از جرم سازه هاست .
در طراحی سازه در اثر باد ، شاید بتوان با انتخاب مقاطع قوی تر حاشیه ایمن ایجاد نمود ، لیکن این امر در خصوص طراحی لرزه ای سازه ها لزوما به یک طرح مطمئن در برابر نیرو های ناشی از زلزله منجر نخواهد شد .

مطلب پیشنهادی

هزینه اینترنتی مدیریت سازه دریایی

اطلاعات جامعی که در عرضه اینترنتی مدیریت سازه دریایی می توان یافت کلی تر هستند و بیشتر در مورد طراحی و پیاده سازی آنها است.

دیدگاهتان را بنویسید