آراد برندینگ
خانه / مدیریت سازه / محاسبات سازه ای توسط متخصصین و مجربین

محاسبات سازه ای توسط متخصصین و مجربین

هم فکری و پوشش نقاط ضعف و افزایش نقاط قوت در محاسبات سازه ای توسط متخصصین و مجربین می تواند عامل اصلی در طراحی بدون نقص و یا با کم ترین نقص را باعث شود .
میزان نیروی زلزله به چه عواملی بستگی دارد ؟
میزان نیروی زلزله علاوه بر فاصله محل وقوع آن تا سازه و میزان بزرگی یعنی مشخصه های دینامیکی امواج ناشی از آن ، به پارامتر های دینامیکی خود سازه از قبیل جرم ، سختی و استهلاک سازه و نیز نوع زمین و خاکی که سازه بر روی آن بنا شده است وابسته است .
مجموع این عوامل همراه با عدم قطعیت در خصوص نوع و مشخصات زلزله ای که قرار است هر سازه در طول عمر خود تجربه کند شرایطی را فراهم می کند که تخمین دقیق نیرو های زلزله به آسانی میسر نباشد .  

مطلب پیشنهادی

هزینه اینترنتی مدیریت سازه دریایی

اطلاعات جامعی که در عرضه اینترنتی مدیریت سازه دریایی می توان یافت کلی تر هستند و بیشتر در مورد طراحی و پیاده سازی آنها است.

دیدگاهتان را بنویسید