آراد برندینگ
خانه / مدیریت سازه / طراحی و تشخیص رفتار سازه در زلزله

طراحی و تشخیص رفتار سازه در زلزله

یک طراح باید بتواند سازه را در طی طراحی آنالیز و با دید مهندسی رفتار آن را در برابر زلزله تشخیص و سپس به طراحی آن بپردازد .
رفتار سازه در برابر زلزله یک مسئله از نوع ارتعاشات و دینامیک سازه می باشد .
هرچند بار های ناشی از باد وزلزله هر دو ماهیت دینامیکی دارند لیکن لازم است تفاوت های اساسی بین رفتار سازه در برابر زلزله با رفتار سازه در برابر باد ، کاملا مورد توجه قرار گیرد .
بار باد به صورت نیرو های خارجی به بدنه و سطحی از سازه که در برابر آن قرار گرفته است اعمال می گردد .
به عبارتی بزرگی بار باد مستقیما به سطح و شکل هندسی سازه که در معرض وزش باد قرار دارد ، بستگی دارد .

مطلب پیشنهادی

هزینه اینترنتی مدیریت سازه دریایی

اطلاعات جامعی که در عرضه اینترنتی مدیریت سازه دریایی می توان یافت کلی تر هستند و بیشتر در مورد طراحی و پیاده سازی آنها است.

دیدگاهتان را بنویسید