آراد برندینگ
خانه / سازه فلزی / برنامه ریزی و کنترل و مدیریت پروژه های عمرانی

برنامه ریزی و کنترل و مدیریت پروژه های عمرانی

گروه مهندسین مشاور مدیریت پروژه ایران متخصص ترین گروه برنامه ریزی و کنترل و مدیریت پروژه های عمرانی در کشور می باشد 
هنگام طرحریزی یک پروژه و تنظیم برنامه زمانبندی آن به نکات زیر توجه نمایید:
۱- فعالیت های شروع پروژه (ابلاغ قرارداد) و پایان پروژه (تصویب توسط کارفرما) را به صورت رویداد (milestone) در نظر بگیرید.
۲- تاریخ شروع و پایان پروژه را بر حسب قرارداد مشخص نمایید.
۳- فعالیت های برنامه زمانبندی پروژه را به گونه ای تعیین نمایید که شرح خدمات پروژه و شرایط عمومی و خصوصی پیمان را به صورت کامل پوشش دهد.
۴- ۱۵ درصد زمانی و فیزیکی پروژه را به بررسی نتایج پروژه توسط کارفرما اختصاص دهید.
۵- برای فعالیت های سرپرستی پروژه، برنامه ریزی و کنترل پروژه، تهیه گزارش ماهانه پیشرفت کار، تصدیق و صحه گذاری پروژه و محصولات آن، تدوین گزارش تجربیات پروژه که از جمله فعالیت های عمومی هر پروژه ای هستند برنامه زمانبندی داشته باشید.
۶- فعالیت های مسیر بحرانی (طولانی ترین مسیر زمانی در شبکه پروژه) را بطور شفاف مشخص نمایید.
۷- منحنی زمان-پیشرفت فیزیکی پروژه (S-Curve) را ترسیم و کنترل نمایید.
۸- درستی نمودار شبکه پروژه را کنترل نمایید.
۹- هنگام تعیین درصد وزنی فعالیت ها از نظرات مدیر پروژه استفاده نمایید.
۱۰- در هنگام تعیین جزییات برنامه زمانبندی پروژه، نفر/ساعت مورد نیاز هر فعالیت را به تفکیک منابع انسانی پروژه به دو صورت دفتری و میدانی مشخص نموده و برای فعالیت های برون سپاری شده، نیز نفر/ساعت تعیین نمایید.
۱۱- تاریخ و شماره های تنظیم اولیه و به روزآوری برنامه زمانبندی پروژه را مشخص نمایید.
۱۲- برنامه زمانبندی اولیه ( Base line) را به تایید مدیر و سایر ذینفعان پروژه رسانده و یک نسخه تایید شده آن را نگهداری نمایید.
۱۳- هزینه های نفر/ساعت پیش بینی شده پروژه، بالاسری و سود پروژه را با حق الزحمه قرارداد مقایسه و کنترل نمایید.
۱۴- برنامه زمانبندی پروژه را به صورت مستمر به روز آوری نمایید.

مطلب پیشنهادی

فروش سازه فلزی سوله باکیفیت

فروش سازه فلزی سوله باکیفیت را در چه سایت های می توانیم انجام بدهیم؟ می خواهید که فروش سازه فلزی سوله باکیفیت را انجام بدهید؟

دیدگاهتان را بنویسید